prof. Sławomir Cieślak (Uniwersytet Łódzki),

dr hab. Anna Hrycaj

prof. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

prof. dr hab. Volodymyr Kossak (Uniwersytet Lwowski)

prof. Jerzy Pisuliński (Uniwersytet Jagielloński),

dr hab. Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. dr hab. Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski)

prof. Tadeusz Wiśniewski (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie),

prof. Feliks Zedler (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)