Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 2


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

 

I. ARTYKUŁY I STUDIA 

 

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Wpływ rosyjskiej ustawy postępowania sądowego cywilnego z 1864 r. na polskie postępowanie cywilne


KRZYSZTOF KNOPPEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), EDYTA JAŚKIEWICZ, Ocena projektu ustawy o biegłych sądowych – uwagi
de lege lata i de lege ferenda


WIKTOR IWAŃSKI, Relacja pomiędzy art. 31 k.r.o. a art. 3 ust. 1 u.k.w.h. w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym


TOMASZ MAREK (Uniwersytet Jagielloński), Konstrukcja prawna roszczenia informacyjnego w prawie własności przemysłowej

 

BARTOSZ WOŁODKIEWICZ (Uniwersytet Warszawski), Wykonywanie orzeczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej według rozporządzenia Bruksela Ia. Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

 
II. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

ANDRZEJ OLAŚ (Uniwersytet Jagielloński), Czy konfuzja procesowa musi prowadzić do umorzenia postępowania?

 

III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

 

ADAM JAWORSKI (Uniwersytet Warszawski), Brak opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu jako warunek formalny wniosku prokuratora o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11 września 2013 r., III CZP 52/13


ŁUKASZ PRZYBOROWSKI, Uprawnienia wierzyciela hipotecznego w odniesieniu do czynszu najmu i dzierżawy w upadłości właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką. Ogłoszenie upadłości (likwidacyjnej) jako zdarzenie odpowiadające zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 14 maja 2014 r., III CZP 18/14

 

IV. Z PRAC NAD NOWĄ KODYFIKACJĄ POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO


KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Właściwość sądu, skład sądu i wyłączenie sędziego w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

 

V. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

 

Ewa Bagińska, Odpowiedzialność deliktowa w razie niepewności związku przyczynowego. Studium prawnoporównawcze, TNOiK, Toruń 2013, stron 387
(rec. KRZYSZTOF KNOPPEK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 


VI. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego) Wręczenie Nagrody „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego , Warszawa 12–14 czerwca 2014 r.