Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 1


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

 

I. ARTYKUŁY I STUDIA 

FELIKS ZEDLER (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), Zmiany w regulacji postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 

TADEUSZ ZEMBRZUSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Doręczenie odpisu pisma procesowego zawierającego uzupełnienie braków formalnych środka zaskarżenia


MATEUSZ GROCHOWSKI (Instytutu Nauk Prawnych PAN), Wola stron postępowania a skutki braku zachowania formy ad probationem

 

SYLWIA JANAS (Uniwersytet Warszawski), Ciężar dążenia do prawidłowego przebiegu postępowania (art. 162 k.p.c.) jako ciężar procesowy

 


II. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Czy koszty procesu cywilnego podlegają zabezpieczeniu
w postępowaniu zabezpieczającym?


MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dopuszczalność zażalenia na postanowienia kończące samodzielny etap postępowania egzekucyjnego

 

III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

 

MATEUSZ PILICH (Uniwersytet Warszawski), MARCIN ORECKI, Jurysdykcja i prawo właściwe w sprawach o ochronę dóbr osobistych przed naruszeniem w Internecie. Glosa do wyroku TSUE (wielka izba) z 25 października 2011 r. w sprawach połączonych C-509/09 i C-161/10 eDate Advertising przeciwko X, oraz Oliver Martinez, Robert Martinez przeciwko MGN Limited

 

 

IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

 

Ahrens. Der Wettbewerbsprozess. Ein Praxishandbuch, 7. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von Hans-Jürgen Ahrens. Bearbeitet von Wilhelm-Albrecht Achilles, Hans-Jürgen Ahrens, Klaus Bacher, Peter Bähr, Joachim Bornkamm, Tillmann Büttner, Bernhard Jestaedt, Uwe Scharen, Stefan Singer, Klaus Spätgens, Carl Heymanns Verlag – eine Marke von
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Köln 2013, stron XXIV+1377 (rec. PAWEŁ GRZEGORCZYK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, KAROL WEITZ, Uniwersytet Warszawski)

 


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

 

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego) Sprawozdanie z konferencji pt. “The functions of the Supreme Court – issues of process and administration of justice”, Warszawa 12–13 czerwca 2014 r.


OLGA GÓRSKA, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Postępowanie arbitrażowe”, Łódź, 6 listopada 2014 r.