Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
2014


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

 

I. ARTYKUŁY I STUDIA 

 

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Wpływ rosyjskiej ustawy postępowania sądowego cywilnego z 1864 r. na polskie postępowanie cywilne


KRZYSZTOF KNOPPEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), EDYTA JAŚKIEWICZ, Ocena projektu ustawy o biegłych sądowych – uwagi
de lege lata i de lege ferenda


WIKTOR IWAŃSKI, Relacja pomiędzy art. 31 k.r.o. a art. 3 ust. 1 u.k.w.h. w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym


TOMASZ MAREK (Uniwersytet Jagielloński), Konstrukcja prawna roszczenia informacyjnego w prawie własności przemysłowej

 

BARTOSZ WOŁODKIEWICZ (Uniwersytet Warszawski), Wykonywanie orzeczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej według rozporządzenia Bruksela Ia. Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

 
II. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

ANDRZEJ OLAŚ (Uniwersytet Jagielloński), Czy konfuzja procesowa musi prowadzić do umorzenia postępowania?

 

III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

 

ADAM JAWORSKI (Uniwersytet Warszawski), Brak opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu jako warunek formalny wniosku prokuratora o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11 września 2013 r., III CZP 52/13


ŁUKASZ PRZYBOROWSKI, Uprawnienia wierzyciela hipotecznego w odniesieniu do czynszu najmu i dzierżawy w upadłości właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką. Ogłoszenie upadłości (likwidacyjnej) jako zdarzenie odpowiadające zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 14 maja 2014 r., III CZP 18/14

 

IV. Z PRAC NAD NOWĄ KODYFIKACJĄ POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO


KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Właściwość sądu, skład sądu i wyłączenie sędziego w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

 

V. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

 

Ewa Bagińska, Odpowiedzialność deliktowa w razie niepewności związku przyczynowego. Studium prawnoporównawcze, TNOiK, Toruń 2013, stron 387
(rec. KRZYSZTOF KNOPPEK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 


VI. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego) Wręczenie Nagrody „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego , Warszawa 12–14 czerwca 2014 r.

 

 


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

 

I. ARTYKUŁY I STUDIA 

 

ANDRZEJ TORBUS (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Wytoczenie powództwa przed sądem państwa obcego jako przyczyna przerwy biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.)

 

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Oznaczenie środka zaskarżenia a jego wybór (uwagi na tle art. 130 § 1 zd. 2 k.p.c.)

 

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione jako stron w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego – zagadnienia wybrane


ANETTA MALMUK-CIEPLAK (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Wpływ postępowania upadłościowego na postępowanie egzekucyjne

 
II. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

ARKADIUSZ SADZA, Czy przedstawienie w zarzutach od nakazu zapłaty niewykazanej wierzytelności do potrącenia (art. 493 § 3 k.p.c.) prowadzi do odrzucenia zarzutów

 

III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

 

IRENEUSZ WOLWIAK (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Niewskazanie adresu miejsca zamieszkania strony pozwanej jako brak formalny pozwu. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.07.2014r., III CZP 43/14

 

ALEKSANDRA ROŻNOWSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Obowiązek dopuszczenia przez sąd z urzędu dowodu z opinii biegłego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11.12.2014 r., IV CA 1/14

 

IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


Krystian Markiewicz, Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym, C.H.Beck, Warszawa 2013, s. 478 (rec. Feliks ZEDLER, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)

 


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


ALEKSANDRA ROŻNOWSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Sprawozdanie z konferencji „Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych – aspekty teoretyczne i praktyczne”, Katowice, 5.12.2014 r.

 

VI. BIBLIOGRAFIA


Bibliografia Postępowania Cywilnego za rok 2014 (oprac. JACEK KUDŁA, Uniwersytet Warszawski, BARTOSZ WOŁODKIEWICZ, Uniwersytet Warszawski)

 


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

Procedura recenzyjna


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

Lista recenzentów


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

Wskazówki dla autorów


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616