Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 4


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

Rozstrzygnięcie I Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego


Ogłoszenie o II Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego


Regulamin II edycji Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego

 

I. ARTYKUŁY I STUDIA

 

ALEŠ GALIČ (Uniwersytet w Lublanie), Sąd Najwyższy i jego funkcje z perspektywy krajów systemu civil law


MARCIN DZIURDA (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Podmiotowość prawna wspólnoty mieszkaniowej a jej zdolność sądowa


STANISŁAW SOŁTYSIK, Interes przystępującego do postępowania odwoławczego zgodnie z art. 185 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 


II. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

EDYTA GAPSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Czy szczegółowe wyliczenie kosztów procesu przez referendarza sądowego w sytuacji, gdy sąd rozstrzygnął jedynie o zasadach poniesienia przez strony tych kosztów (art. 108 § 1 zd. 2 k.p.c.), obejmuje również ustalenie wysokości opłaty za czynności adwokata lub radcy prawnego?

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Gromadzenie materiału faktycznego i dowodowego w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia

 


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

 

PIOTR MOSTOWIK (Uniwersytet Jagielloński), Brak możliwości obrony przyczyną braku skuteczności zagranicznego orzeczenia. Niestosowanie umowy bilateralnej z Chinami z 1987 r. do orzeczeń wydanych w Hongkongu i Makau. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11 października 2013 r., I CSK 451/12 . 550

ZBIGNIEW WOŹNIAK (Uniwersytet Zielonogórski), Ustalanie wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu pojednawczym. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 lutego 2014 r., III CZP 117/13

 

IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


Berenika Kaczmarek-Templin, Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, stron 303 (rec. KRZYSZTOF KNOPPEK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Marcin Walasik, Analogia w prawie procesowym cywilnym, LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa 2013, stron 478 (rec. ANDRZEJ MARCINIAK, Uniwersytet Łódzki)

 


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


MATEUSZ GROCHOWSKI (Instytut Nauk Prawnych PAN), Polish Private Law – strona internetowa Instytutu Nauk Prawnych PAN


UCHWAŁA NR 1 Komisji Konkursowej Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie z dnia 1 września 2014 r. w przedmiocie przyznania nagrody za najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowanie cywilne w roku akademickim 2013/2014 . 584

 

VI. PRO MEMORIA


ANDRZEJ JAKUBECKI (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie Sawczuku

 

VII. BIBLIOGRAFIA


Bibliografia Postępowania Cywilnego za rok 2013 (oprac. KRZYSZTOF DROZDOWICZ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ŁUKASZ KOZŁOWSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)