Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 3


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA

 

ANDRZEJ TORBUS (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Relacja między uznaniem orzeczeń wydawanych w głównym postępowaniu upadłościowym a stosowaniem przepisów prawa właściwego na gruncie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

 

JAN OLSZANOWSKI, Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

 

WITOLD KOWALCZYK, Możliwość stosowania jednostronnych umów jurysdykcyjnych w świetle rozporządzeń Bruksela I i Bruksela Ia

 

MARCIN BIK, Zabezpieczenie roszczenia ze skargi paulińskiej w przypadku wyzbycia się przez dłużnika nieruchomości

 II. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Czy sprawa o podział majątku spółki cywilnej jest sprawą gospodarczą?


KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Czy europejskie normy jurysdykcyjne w sprawach cywilnych i handlowych mają zastosowanie w sądowym postępowaniu pojednawczym (art. 184–186 k.p.c.)?


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI, Ważny wyrok w sprawach stwierdzenia wykonalności części zagranicznego orzeczenia sądowego oraz pojęcia klauzuli porządku publicznego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 października 2013 r., I CSK 697/12


MARCIN MARGOŃSKI (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy Collegium Polonicum w Słubicach), Uznanie zagranicznego orzeczenia o ustanowieniu wykonawcy testamentu a polskie nieruchomości spadkowe. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24 maja 2012 r., V CSK 454/11

 

IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


Patryk Filipiak, Podstawy wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1346/2000, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, stron 439 (rec. PAWEŁ GRZEGORCZYK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Sprawozdanie ze Zjazdu Stowarzyszenia Nauczycieli Postępowania Cywilnego z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Freiburg, 26–29 marca 2014 r.