Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 2


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA

 

ŁUKASZ BŁASZCZAK (Uniwersytet Wrocławski), Klauzula generalna „dobrych obyczajów” z art. 3 k.p.c.

MARCIN ORECKI, Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym) – uwagi de lege ferenda

BARTŁOMIEJ NOWAK, Zasadność ochrony zastawnika w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucjiII. ZAGADNIENIA PRAWNE


KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie), Czy stowarzyszenia zwykłe mają zdolność sądową?


KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Czy sąd jest związany wnioskiem co do zakresu (rodzaju) ubezwłasnowolnienia?


PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Czy skarga kasacyjna oparta wyłącznie na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy (art. 39820 k.p.c.) podlega odrzuceniu?


MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zmiana sposobu korzystania z rzeczy wspólnej określonego w prawomocnym orzeczeniu


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


PRZEMYSŁAW TELENGA (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie), Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym złożone w celu obejścia prawa. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2013 r., III CZP 85/13IV. Z PRAC NAD NOWĄ KODYFIKACJĄ POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO


KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), ANDRZEJ TORBUS (Uniwersytet Śląski w Katowicach), IRENEUSZ WOLWIAK (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Założenia doręczeń w postępowaniu cywilnym

 

V. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


Krystyna Kowalik - Bańczyk, Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, stron 630 (rec. K. WEITZ, Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego)