Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 1


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Appel incident, apello incidentale, Anschlußberufung, cross-appeal

MACIEJ PLASKACZ (Sąd Rejonowy w Grudziądzu), Przedmiot wyroku wstępnego i postępowanie przed sądem pierwszej instancji po jego wydaniu

PIOTR STENKO, Ustalanie jurysdykcji sądów państwa miejsca wykonania zobowiązania na podstawie umowy bez odwołania się do prawa właściwego

ANDRZEJ OLAŚ, Potrącenie a zapis na sąd polubowny w prawie polskim – wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe


II. ZAGADNIENIA PRAWNE


PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czy sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty lub nowe dowody niezgłoszone w apelacji, lecz dopiero na rozprawie apelacyjnej?

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Jaki jest termin do wniesienia zażalenia na postanowienie zawarte w wyroku?

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Doręczanie wydanego na posiedzeniu niejawnym postanowienia o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


KRZYSZTOF KNOPPEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Uchybienia dowodowe sądu jako podstawa skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi kasacyjnej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2012 r., V CNP 14/11IV. Z PRAC NAD NOWĄ KODYFIKACJĄ POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO


FELIKS ZEDLER (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), Z problematyki doręczeń w postępowaniu cywilnym


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


ŁUKASZ BŁASZCZAK (Uniwersytet Wrocławski), Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Kocierzy k/Andrychowa 

STANISŁAW SOŁTYSIK (Uniwersytet Warszawski), Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Wyrok sądu arbitrażowego, Kraków, 8 listopada 2013 r.