Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 3


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

Ogłoszenie o Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę "Polskiego Procesu Cywilnego" za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego


Regulamin I edycji Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę "Polskiego Procesu Cywilnego", za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego

 

I. ARTYKUŁY I STUDIA

 

MARCIN DZIURDA, O niektórych konsekwencjach przyznania szczególnej zdolności sądowej


KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Forum delicti commissi w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w Internecie w świetle art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001


VIKTÓRIA HARSAGI (Pázmány Péter Catholic University in Budapest), NOÉMI SURI (Pázmány Péter Catholic University in Budapest), Electronification of judicial proceedings in Hungary


SYLWIA JANAS, Bankowe tytuły egzekucyjne (wybrane zagadnienia procesowe)II. ZAGADNIENIA PRAWNE

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Sąd Rejonowy dla Krakowa,Krowodrzy w Krakowie), Dopuszczalność udziału organizacji przedsiębiorców po stronie pozwanej w postępowaniu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone


MATEUSZ GROCHOWSKI (Instytut Nauk Prawnych PAN), Czy naruszenie przepisów o obligatoryjnym zastępstwie procesowym Skarbu Państwa wykonywanym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa powoduje nieważność postępowania?


KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Moment właściwy dla oceny występowania przesłanek do orzeczenia o obowiązkowym leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

 


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Misja dyplomatyczna jako filia, agencja lub inny oddział państwa , pracodawcy. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 lipca 2012 r., C-154/11, w sprawie Ahmed Mahamdia przeciwko Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej


MACIEJ NAWROCKI (Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu), Wadliwe oznaczenie pozwanego w odwołaniu od rozwiązania stosunku pracy a zachowanie terminu z art. 264 §, 1 i 2 k.p. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2012 r. (II PK 262/11)

 

IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA, Zastój procesu cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, stron 310 (rec. FELIKS ZEDLER, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)

 


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Sąd Rejonowy dla Krakowa,Krowodrzy w Krakowie), Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Warszawa, 8 lutego 2013 r. Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych