Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 2


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA

 

MONIKA REJDAK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Poznawanie faktów oraz gromadzenie dowodów przez powoda w polskim postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej

PATRYK SZAFRAŃSKI, Uwagi do projektu zmian w prawie upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedstawionego na konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Gospodarki w dniu 10 grudnia 2012 roku.

BARTOSZ TROCHA (Uniwersytet Łódzki), Uwagi na tle częściowego rozszerzenia zakresu podmiotowego rozporządzenia Bruksela I bis na pozwanych z państw trzecich.

ARKADIUSZ SADZA, Konsekwencje procesowe ustalenia częściowego braku opłaty od pozwu po stwierdzeniu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.II. ZAGADNIENIA PRAWNE

ANNA DYL, Czy możliwe jest powstrzymanie egzekucji wszczętej na podstawie nakazu zapłaty bezskutecznie doręczonego w trybie art. 139 § 1 k.p.c.?

AGNIESZKA GOŁĄB (Uniwersytet Warszawski), Czy wskazana w postanowieniu o zawieszeniu podstawa jest wiążąca dla sądu, który wydał to postanowienie?

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Co oznacza obowiązek powołania wszystkich zarzutów w pozwie opozycyjnym i jakie są konsekwencje jego naruszenia (art. 843 § 3 k.p.c.)?

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Cofnięcie wniosku wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w postępowaniu nieprocesowym.


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Wyłączenie fikcyjnych doręczeń krajowych w stosunkach między państwami członkowskimi? Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) z dnia 19 grudnia 2012 r., C-325/11 w sprawie Krystyna Alder i Ewald Alder przeciwko Sabina Orłowska i Czesław Orłowski.

KATARZYNA SZNAJDER-PEROŃ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Jurysdykcja krajowa w sprawach o roszczenia z art. 299 k.s.h. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2011 r. (II CSK 51/11)

IV. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

 

STANISŁAW SOŁTYSIK (Uniwersytet Warszawski), Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Arbitraż a osoby trzecie oraz towarzyszącego jej Seminarium młodych naukowców i praktyków prawa, Katowice,28 listopada 2012 r.