Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 1


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


FELIKS ZEDLER (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), PIOTR ZIMMERMAN, Skutki przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy w toku postępowania upadłościowego

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski), ANDRZEJ TORBUS (Uniwersytet Śląski), O wykładni pisemnych oświadczeń stron w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym

EDYTA GAPSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Skutki prawne niezłożenia odpisu pełnomocnictwa dla strony przeciwnej

PIOTR STENKO, O czasowej dopuszczalności cofnięcia zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym


II. ZAGADNIENIA PRAWNE


KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Jagielloński), Zbieg (kolizja) zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu do innego składu tego sądu wniesionego przez jedną stronę ze skargą kasacyjną drugiej strony

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Czy następca prawny osoby ujawnionej w księdze wieczystej jest uczestnikiem postępowania wieczystoksięgowego zmierzającego do obciążenia prawa?

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wyrok wydany w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych jako tytuł zabezpieczenia po uchyleniu art. 47919a k.p.c.

KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Czy strona, która przed uprawomocnieniem się wyroku mogła podnieść zarzut braku należytej reprezentacji, może na tej podstawie żądać wznowienia postępowania?


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


MAŁGORZATA HREHOROWICZ (Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu), MACIEJ NAWROCKI (Sąd Rejonowy Poznań- -Grunwald i Jeżyce w Poznaniu), Formułowanie rozstrzygnięcia w przedmiocie żądania zwrotu kosztów procesu. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2011 r. (III CZP 69/11)


IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


Kamil Antonów, Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 366 (rec. WALERIAN SANETRA, Uniwersytet w Białymstoku)

Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mitteleuropa um die Jahrtausendwende. Reform und Kodifikation – Tradition und Erneuerung, T. Sutter-Somm, V. Harsági (Hrsg.), Schulthess AG, Zürich, Basel, Genf 2012, s. XIV + 208 (rec. PAWEŁ GRZEGORCZYK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Procesowego i Iberoamerykańskiego Instytutu Prawa Procesowego pt. Procesos Colectivos/ Class Actions, Buenos Aires, 6–9 czerwca 2012 r.