Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 4


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


ŁUKASZ BŁASZCZAK (Uniwersytet Wrocławski), Tytuły egzekucyjne z art. 299 i art. 280 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z rozporządzeń Rady (WE): nr 207/2009 i nr 6/2002 w kontekście regulacji polskiego prawa procesowego cywilnego. Część II

WOJCIECH BIAŁOGŁOWSKI (Biuro Trybunału Konstytucyjnego), ADAM JAWORSKI (Uniwersytet Warszawski), Wznowienie postępowania cywilnego w następstwie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Głos w dyskusji

BARTOSZ TROCHA (Uniwersytet Łódzki), Czy potrzebna jest reforma łącznika miejsca zamieszkania w europejskim prawie procesowym cywilnym?

ARKADIUSZ SADZA, Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji a skarga na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy


II. ZAGADNIENIA PRAWNE


KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Jagielloński), Czy sędzia sądu powszechnego jako jego pracownik może być pełnomocnikiem procesowym na zasadzie art. 87 § 2 k.p.c.?

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Orzekanie o kosztach w europejskim postępowaniu nakazowym

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zawisłość sprawy w postępowaniach o stwierdzenie zasiedzenia tej samej nieruchomości

FELIKS ZEDLER (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dwa zagadnienia związane z upadłością emitentów obligacji, gdy na zabezpieczenie praw obligatariuszy ustanowiono zabezpieczenie na majątku emitenta


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


EWA ŁĘTOWSKA, Kierowanie się trafnymi zasadami ogólnymi jako przesłankami rozumowania in casu nie gwarantuje prawidłowego, sprawiedliwego wyroku. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. (II CSK 136/11)

MAREK JAŚLIKOWSKI (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa), Wartość przedmiotu sporu w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz o zaliczenie nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 stycznia 2012 r. (I ACz 1634/11)


IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


Ulrike von Paris, Die Streitverkündung im europäischen Interventionsrecht, Berliner Schriften zum internationalen und ausländischen Privatrecht, hrsg. von Helmut Grothe, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2011, s. XXX + 178 (rec. KAROL WEITZ, Uniwersytet Warszawski)


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


KRZYSZTOF KNOPPEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Sprawozdanie z Jubileuszu Profesora Feliksa Zedlera

KATARZYNA KLAFKOWSKA-WAŚNIOWSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), RAFAŁ SIKORSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium pt. A last stand for national confl ict rules – the continuing push for EU harmonisation in law and jurisdiction, Poznań, 26 marca 2012 r.


VI. PRO MEMORIA


RADOSŁAW FLEJSZAR, KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA, MAŁGORZATA MALCZYK, MARIUSZ SORYSZ, RYSZARD WIĘCKOWSKI (Uniwersytet Jagielloński), Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Oklejaku