Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 3


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


ADAM ZIELIŃSKI (Uniwersytet Warszawski), Zakaz zamykania drogi sądowej (art. 77 ust. 2 Konstytucji) a postępowanie cywilne

ŁUKASZ BŁASZCZAK (Uniwersytet Wrocławski), Tytuły egzekucyjne z art. 299 i art. 280 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z rozporządzeń Rady (WE): nr 207/2009 i nr 6/2002 w kontekście regulacji polskiego prawa procesowego cywilnego. Część I

YANAN ZHANG (University of Eastern Finland), Alternative Dispute Resolution System in the People’s Republic of China

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Jagielloński), Mediacja obligatoryjna

JOANNA DERLATKA (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Wyłączenie sędziego z mocy art. 48 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

II. ZAGADNIENIA PRAWNE


PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), O związaniu wspólnika spółki jawnej wyrokiem zasądzającym świadczenie wydanym przeciwko spółce

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski), Właściwość sądu w sprawach o odszkodowanie po stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Dopuszczalność pominięcia przez sąd spóźnionych twierdzeń lub dowodów zgłoszonych w ramach informacyjnego przesłuchania stron (art. 212 § 1 k.p.c.)

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Stan non liquet w postępowaniu cywilnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Czy sąd, pomijając twierdzenia lub dowody, wydaje postanowienie?


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


GRZEGORZ JĘDREJEK (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Udowodnienie zaciągnięcia zobowiązania za zgodą małżonka dłużnika w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2011 r. (III CZP 117/10)


IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfi kacyjnej, red. K. Markiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2011 (rec. RADOSŁAW FLEJSZAR, Uniwersytet Jagielloński)