Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 2


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


ŁUKASZ BŁASZCZAK (Uniwersytet Wrocławski), JOANNA KUŹMICKA--SULIKOWSKA (Uniwersytet Wrocławski), Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i wniosek o stwierdzenie wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

PIOTR GRZEBYK (Uniwersytet Warszawski), Sprawy o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane (art. 476 § 1 pkt 1 k.p.c.)

PIOTR STENKO, Ogłoszenie upadłości strony zapisu na sąd polubowny w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Uwagi na tle europejskiego rozporządzenia upadłościowego

MARTA CICHOMSKA, Metody ustalania treści prawa obcego a Europejska Sieć Sądownicza


II. ZAGADNIENIA PRAWNE


KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski), Umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. a wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego z przyczyny określonej w art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej prowadzonych przeciwko różnym dłużnikom

KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Czy ustanowienie w postępowaniu rozpoznawczym kuratora dla osoby, której miejsce pobytu nie jest znane, rozciąga się na postępowanie egzekucyjne?


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


MICHAŁ IŻYKOWSKI, Definitywny charakter postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie szeroko rozumianego obowiązku alimentacyjnego na czas trwania procesu o rozwód lub separację. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2010 r. (III CZP 59/10)

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Czasowa dopuszczalność odwołania cofnięcia pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2011 r. (I CSK 252/10)


IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


KAZIMIERZ LUBIŃSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Jagielloński), Sprawozdanie z XIX Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. Postępowanie przed sądem polubownym (Arbitraż), Wilno 7–8 października 2011 r.