Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 4


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA

MARTA ROMAŃSKA (Uniwersytet Jagielloński), Ograniczenie odpowiedzialności dłużnika. Wybrane zagadnienia procesowe

ANNA HRYCAJ (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), PIOTR MARCIN WIÓREK (Uniwersytet Wrocławski), Pozytywne konflikty jurysdykcyjne w sprawach o ogłoszenie upadłości, objętych zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

MATEUSZ GROCHOWSKI (Instytut Nauk Prawnych PAN), Procesowe aspekty wadliwości czynności prawnej


II. ZAGADNIENIA PRAWNE

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zarzut spełnienia świadczenia jako podstawa powództwa opozycyjnego (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.)

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski), Orzekanie o wynagrodzeniu pełnomocnika po uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania

MONIKA MICHALSKA-MARCINIAK (Uniwersytet Łódzki), Dopuszczalność skargi o wznowienie postępowania od sententia inutiliter data

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Czy wyłączną przesłanką wstrzymania natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku jest groźba poniesienia przez pozwanego niepowetowanej szkody?

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dopuszczalność wstrzymania skuteczności orzeczeniaIII. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

SŁAWOMIR CIEŚLAK (Uniwersytet Łódzki), Konsekwencje procesowe nieuiszczenia opłaty sądowej od sprzeciwu od wyroku zaocznego złożonego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2010 r. ( III CZP 19/10)

KRZYSZTOF KNOPPEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Bieg terminu dochodzenia roszczenia z art. 746 § 1 k.p.c. w razie wniesienia skargi kasacyjnej. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 maja 2011 r. (I ACa 303/11)

FELIKS ZEDLER (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), W kwestii doręczania odpisu zażalenia w razie uchylenia postanowienia przez sąd, który je wydał. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2010 r. (III CZ 100/09)

IV. RECENZJE

Miguel Teixeira de Sousa, Die Zulässigkeitsprüfung im Zivilprozess, Schriften zum Verfahrensrecht, hrsg. von Peter Gottwald und Ulrich Haas, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2010, s. 102 (rec. KAROL WEITZ, Uniwersytet Warszawski)


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


ROBERT KULSKI (Uniwersytet Łódzki), Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Sprawozdanie z XIV. Światowego Kongresu Prawa Procesowego „Wymiar sprawiedliwości w zglobalizowanym świecie”, Heidelberg 25–30 lipca 2011 r.


VI. ORZECZNICTWO


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 maja 2011 r., I ACa 303/11