Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 3


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA

 

ANDRZEJ JAKUBECKI (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Charakter powództw o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa


KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Wyrok zaoczny oddalający powództwo


ANDRZEJ STEMPNIAK (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), Postępowanie w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku


ADAM JAWORSKI (Uniwersytet Warszawski), Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym przed Sądem Najwyższym

 


II. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

MAREK JAŚLIKOWSKI (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Czy można ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przy jednym wierzycielu?

KRYSTIAN MARKIEWICZ  (Uniwersytet Śląski), Czy na postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania z zarządu zarządcy nieruchomości ustanowionemu w ramach zabezpieczenia roszczenia w sprawach o zniesienie współwłasności przysługuje zażalenie?

MONIKA MICHALSKA - MARCINIAK  (Uniwersytet Łódzki), Wadliwość doręczenia w trybie art. 139 §, 1 k.p.c. a wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Dopuszczalność uchylenia wyroku zaocznego w części w wyniku rozpoznania sprzeciwu

MARCIN WALASIK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Stwierdzenie prawomocności orzeczenia w razie odrzucenia środka zaskarżenia
 


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

 

MICHAEL STÜRNER (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), Immunitet państwa w sprawach o odszkodowanie z tytułu zbrodni wojennych. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2010 r. (IV CSK 465/09)


MATEUSZ PILICH (Uniwersytet Warszawski), Kierowanie przez przedsiębiorcę działalności do państwa zamieszkania konsumenta. Glosa do wyroku ETS z dnia 18 maja 2010 r., sprawy poł. C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH &, Co. KG und C-144/09 Hotel Alpenhof GmbH/Heller

MONIKA MICHALSKA - MARCINIAK (Uniwersytet Łódzki), Zaskarżalność postanowień w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. (SK 10/09).


IV. RECENZJE

 

Edyta Gapska, Wady orzeczeń sądowych (rec. ŁUKASZ BŁASZCZAK, Uniwersytet Wrocławski)

 


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

 

WOJCIECH GRALIŃSKI  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Sprawozdanie z konferencji pt. Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, Katowice 21,22 października 2010