Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 2


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


TADEUSZ WIŚNIEWSKI (Sąd Najwyższy, Akademia Leona Koźmińskiego), Czy potrzebne są zmiany w systemie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym?


ANETA ŁAZARSKA (Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli), Zaufanie jako kategoria prawna w procesie cywilnym.


GRZEGORZ JĘDREJEK (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Wierzytelność ze wspólnego rachunku bankowego jako przedmiot egzekucji.


PIOTR STENKO Forma umów jurysdykcyjnych w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001. The Form of Agreements on Jurisdiction under Council Regulation (EC) No. 44/2001 (Abstract)


II. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), W kwestii związania sądu rozpoznającego apelację prawomocnym postanowieniem o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym


ANDRZEJ JAROCHA (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czy oddalenie wniosku dowodowego stanowi uchybienie przepisom postępowania uzasadniające żądanie wpisania zastrzeżenia do protokołu na podstawie art. 162 k.p.c.?


KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski), Czy artykuł 788 k.p.c. ma zastosowanie po wszczęciu postępowania egzekucyjnego?


PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Tryb postępowania sądowego wywołanego wniesieniem zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej


MICHAŁ SADOWSKI, Co oznacza zakaz dołączania dowodów oraz obowiązek ich wskazania w treści pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (art. 50532 §, 1 k.p.c.)


MARCIN WALASIK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rozstrzyganie o wydatkach lub nakładach na majątek osobisty małżonka w sprawie o podział majątku wspólnego

 


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


MACIEJ DOMAŃSKI (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Zawarcie małżeństwa wbrew stanowisku sądu i kierownika urzędu stanu cywilnego. Analiza przypadku z orzecznictwa sądu rodzinnego


MACIEJ NAWROCKI, (Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu), Kumulacja roszczeń a skład sądu w sprawach z zakresu prawa pracy. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2009 r. (I PZP 8/08)


IV. RECENZJE

 

Dowody w postępowaniu cywilnym, red. Ł Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk (rec. KRZYSZTOF KNOPPEK, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

 

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Sprawozdanie z konferencji International Association of Procedural Law pt. Elektroniczny wymiar sprawiedliwości , teraźniejszość i przyszłość, Pécs 23,24 września 2010

 

VI. PRO MEMORIA


KRZYSZTOF KNOPPEK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie Tyczce