Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 1


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


JACEK GUDOWSKI (Sąd Najwyższy), Pełnomocnictwo procesowe na tle podziału prawa na prywatne i publiczne


ROBERT KULSKI (Uniwersytet Łódzki), Teoretyczne koncepcje postępowania grupowego


ANDRZEJ ZIELONY (Uniwersytet Warszawski), Istota prawna wyroku sądu polubownego


ANNA SULICH, Specyfika i środki zwalczania przewlekłości postępowania egzekucyjnego


II. ZAGADNIENIA PRAWNE

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czy członek grupy w postępowaniu grupowym może, po uzyskaniu przez powoda wyroku uwzględniającego w całości powództwo o świadczenie pieniężne, wystąpić z indywidualnym powództwem o dalszą część świadczenia należną na podstawie tego samego stanu faktycznego?


KRYSTIAN MARKIEWICZ  (Uniwersytet Śląski), Wpis z urzędu w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie ponownej kontroli dokumentów przez sąd rejestrowy


MONIKA MICHALSKA - MARCINIAK  (Uniwersytet Łódzki), W jakiej wysokości należy się opłata od pozwu w postępowaniu uproszczonym?


PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Dopuszczalność postępowania pojednawczego w sprawach przekazanych do rozpoznania w trybie nieprocesowym


MARCIN WALASIK  (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czynności referendarza sądowego w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności


KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Czy sądem, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, jest tylko sąd, w którego okręgu zlokalizowane jest działanie lub zaniechanie będące przyczyną szkody?


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

ANDRZEJ TORBUS (Uniwersytet Śląski), Następstwa cofnięcia wniosku o ogłoszenie upadłości dla oceny bezskuteczności czynności prawnej upadłego (art. 127 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego). Glosa do tezy z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2009 r. (V ACa 543/09)


MACIEJ GRZEGORZ PLEBANEK (Instytut Nauk Prawnych PAN), Wykonanie nieprawomocnego nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności a zagadnienia nadużycia prawa procesowego i podmiotowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 r. (III CZP 68/09)

 

IV. RECENZJE

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Auf dem Weg zu einer europäischen Sammelklage? hrsg. von Matthias Casper, André Janssen, Petra Pohlmann, Reiner Schulze, sellier. european law publishers GmbH, Munich 2009, s. XIII + 314


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

KRZYSZTOF JÓZEFOWICZ (Sąd Apelacyjny w Poznaniu), RYSZARD MAŁECKI (Sąd Okręgowy w Poznaniu), Propozycje zmian w Kodeksie postępowania cywilnego przygotowane przez Zespół Prawa Cywilnego Procesowego Pierwszego Kongresu Prawników Wielkopolski