Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Numer 1


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/polskiprocescywilny.pl/public_html/templates/ppc2/functions.php on line 616

I. ARTYKUŁY I STUDIA


TADEUSZ ERECIŃSKI (Uniwersytet Warszawski), O uwarunkowaniach, potrzebie oraz zakresie nowego kodeksu postępowania cywilnego

JÓZEF JAGIEŁA (Uniwersytet Łódzki), Dopuszczalność wydania wyroku wstępnego w procesie cywilnym. Zagadnienia wybrane

MARCIN DZIURDA (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa), Szczególna zdolność sądowa organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

ANNA HRYCAJ (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), Normatywne podstawy współpracy polskich i zagranicznych sądowych organów prowadzących postępowania upadłościowe tego samego dłużnika


II. ZAGADNIENIA PRAWNE


PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), W ramach której z podstaw kasacyjnych należy zarzucać naruszenie przepisów regulujących warunki uznania orzeczenia sądu państwa obcego lub wyroku sądu polubownego wydanego za granicą?

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski), Czy w świetle art. 788 § 1 k.p.c. podstawą nadania klauzuli wykonalności może być poświadczony odpis dokumentu?

MONIKA MICHALSKA-MARCINIAK (Uniwersytet Łódzki), Czy zażalenie przysługuje na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności?

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Moc wiążąca wyroku karnego skazującego a sytuacja procesowa osoby trzeciej (art. 11 zd. 2 k.p.c.)

MARCIN WALASIK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Podmiotowy zakres powagi rzeczy osądzonej wyroku wydanego w sprawie z powództwa jednego ze współwłaścicieli.

KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Czy „dorosły” domownik w rozumieniu art. 138 § 1 k.p.c. musi być osobą pełnoletnią?


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


FELIKS ZEDLER (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Egzekucja z majątku wspólnego długu jednego z małżonków. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2010 r. (III CZP 132/09)

IRENEUSZ WOLWIAK (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach), Doręczenie pism sądowych na podstawie art. 139 § 1 k.p.c. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2009 r. (I UK 71/09)


IV. RECENZJE


Agnieszka Laskowska, Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009 (rec. MAREK JAŚLIKOWSKI, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości)


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Jagielloński), Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych – „Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter”